Strona głównaCo to jest?PobierzNowościWięcej o genealogiiWypróbuj online

Co to jest JSFamilia?

„JSFamilia” jest programem genealogicznym umożliwiającym automatyczne tworzenie i wyświetlanie elektronicznego drzewa genealogicznego. JSFamilia przetwarza jednostkowe dane na gotowe wykresy, diagramy, listy i zestawienia genealogiczne: o poszczególnych osobach, według kryteriów alfabetycznych, chronologicznych, statystycznych czy wiekowych. Program pozwala na kopiowanie i drukowanie wszystkich raportów genealogicznych, jak również na zapisanie wszystkich raportów w postaci kompletnej witryny internetowej.

Skrypt genealogiczny JSFamilia (w skrócie „JSF”) zawiera kilkadziesiąt różnorodnych podstron: przeglądarka osób (narracyjny opis osoby, wywód przodków, wykres potomków, wykres chronologii życia, lista notatek, źródeł, multimediów, zdarzeń i właściwości); przeglądarka rodzin (narracyjny opis rodziny); przeglądarka innych typów rekordów (obiekty, zdarzenia, miejsca, instytucje, notatki); drzewa genealogiczne (wykresy i diagramy dla potomków, przodków i rodzin); alfabetyczna lista nazwisk i imion, zestawienie najbardziej popularnych imion i nazwisk; kalendarium rocznic rodzinnych chronologiczne, dzień po dniu na cały rok i według dnia tygodnia; zestawienia wieku osób (w chwili śmierci, ślubu, narodzin dziecka); lista osób według znaku zodiaku; liczebność i rozpiętość czasu życia pokoleń; liczba dzieci, braci i sióstr (rodzeństwa), wnuków i prawnuków, małżonków; przyczyny śmierci; rodzice chrzestni, świadkowie ślubu; mapy Google pokazujące dane miejsce, mapy KML pokazujące więcej miejsc według wybranego kryterium, lista pobliskich współrzędnych geograficznych wraz z wyliczoną odległością; edytor rekordów, edytor ustawień prywatności; import i eksport GEDCOM. Skrypt zawiera ponadto kilka podstron zawierających ogólne narzędzia przydatne w genealogii — wieczny kalendarz, wyliczanie dnia tygodnia, obliczanie upływu czasu, przeliczanie dat kalendarza juliańskiego, obliczanie Wielkanocy, liczba kolejnego dnia w roku, kalendarz imienin.

Na początku wystarczy wprowadzić jednostkowe dane o poszczególnych rekordach do bazy danych: albo za pomocą wewnętrznego edytora rekordów, albo zaimportować plik wymiany danych genealogicznych w formacie GEDCOM. Raz wprowadzone dane zapisywane są w pliku z danymi i mogą być wielokrotnie odczytywane i przetwarzane na wiele ciekawych sposobów, ale zadanie to wykonuje komputer, wystarczy więc wiedzieć, że to „po prostu działa”.

Precyzyjnie rzecz nazywając, JSFamilia nie jest „programem” sensu stricto, nie wymaga instalacji i co do zasady zadziała w każdym systemie operacyjnym. Jest to aplikacja działającą wewnątrz przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript i cookies (obsługują to wszystkie przeglądarki, z pojedynczymi wyjątkami). Aplikacja napisana w języku programowania JavaScript, która działa jak strona internetowa (plik HTML) zarówno online w Internecie jak i offline z komputera lokalnego. Dlatego też JSFamilia nazywana jest skryptem genealogicznym. Skrypt wyświetla się za pośrednictwem kodu HTML, CSS, JavaScript/JScript, parametrów adresu URL i cookies. Ma własne menu, skróty klawiaturowe, skórki zmieniające wygląd, konfigurowalne ustawienia, czasem potrafi odczytywać i zapisywać pliki tekstowe na dysku lokalnym (ActiveX, XPCOM), obsługuje kodowanie znaków Unicode (UTF-8, UTF-16), potrafi importować i eksportować pliki GEDCOM (UTF-8). Jak każda strona internetowa, opiera się o odsyłacze i (pod)strony.

W rozwój skryptu JSFamilia wkładam trochę wysiłku, ale program udostępniam nieodpłatnie do użytku niekomercyjnego (szczegółowa licencja wyświetla się przy pierwszym uruchomieniu skryptu). Jeśli chcesz i możesz wesprzeć finansowo dalszy rozwój programu, możesz przekazać w tym celu dowolną darowiznę.

Oto pełna alfabetyczna lista wszystkich podstron: Centrum nawigacyjne, Cookies, Daty juliańskie i gregoriańskie, Diagramy genealogiczne, Edytor instytucji, Edytor miejsc, Edytor notatek, Edytor obiektów, Edytor osób, Edytor prywatności, Edytor rekordów, Edytor skrótów klawiaturowych, Edytor Unicode, Edytor zdarzeń, Eksport do XML, Eksport GEDCOM, Historia rozwoju skryptu, Ile czasu minęło między..., Imieniny dla poszczególnych dni, Imieniny dla poszczególnych imion, Import GEDCOM, Kartoteka rodzinna, Klawiatura skrótów, Konwersja pliku z danymi, Którego dnia tygodnia to było..., Licencja, Liczba kolejnego dnia w roku, Lista skrótów klawiaturowych, Lista wszystkich podstron, Lista przodków, Mapa migracji rodziny, Mapy KML, Obliczanie Wielkanocy, Ograniczanie danych w pliku, Pomoc do skryptu, Porównywanie plików z danymi, Przeglądarka GEDCOM, Przeglądarka instytucji, Przeglądarka miejsc, Przeglądarka notatek, Przeglądarka obiektów, Przeglądarka osób, Przeglądarka rekordów, Przeglądarka rodzin, Przeglądarka zdarzeń, Sprawdzanie poprawności danych, Tworzenie witryny WWW, Wieczny kalendarz, Wykres potomków, Wykres przodków „pionowy”, Wykres przodków „poziomy”, Zdjęcia najbliższych, Zestawy map. Zestawienia genealogiczne: Rody, Powiązania między rodami, Statystyka pokoleń rodu, Nazwiska, Popularne nazwiska, Imiona, Popularne imiona, To samo imię i nazwisko, Album multimedialny, Archiwum rodzinne, Rodzaje obiektów, Graficzne mapy zdjęć, Rodzaje zdarzeń, Miejsca, Hierarchia miejsc, Rodzaje miejsc, Popularne miejsca, Rodzaje instytucji, Kalendarium rodzinne, Chronologia rodzinna, Dni tygodnia, Godziny, Znaki zodiaku, Wiek w chwili obecnej, Wiek w chwili śmierci, Wiek w chwili ślubu, Wiek w chwili narodzin dziecka, Wiek w chwili narodzin wnuka, Różnica wieku rodzeństwa, Różnica wieku małżonków, Staż małżeński, Liczba dzieci, Liczba rodzeństwa, Liczba współmałżonków, Liczba wnuków, Właściwości osób, Miejsce zamieszkania, Przyczyna śmierci, Rodzice chrzestni, Świadkowie ślubu, Instytucje, Notatki, Zdarzenia, Identyfikatory rekordów; Lista wszystkich nazwisk, imion i miejsc; Ostatnie zmiany.

Zobacz też: