Diagramy genealogiczne

DOWNLOAD
Przykłady diagramów genealogicznych wygenerowanych przez JSFamilię:

Diagram genealogiczny: Probant plus jedno pokolenie potomków (0+1):

Probant plus dwa pokolenia potomków (0+2):

Diagram ze zdjęciami:

Kolejne małżeństwa:

Diagram genealogiczny: Wiele dzieci:

Probant plus jedno pokolenie przodków (1+0):

Probant plus dwa pokolenia przodków (2+0):

Probant plus trzy pokolenia przodków (3+0):

Probant plus jedno pokolenie przodków i potomków (1+1):

Probant plus dwa pokolenia przodków i jedno pokolenie potomków (2+1):

Probant plus dwa pokolenia przodków i potomków (2+2):

Probant plus wszystkie pokolenia przodków (*+0):

Probant plus wszystkie pokolenia potomków (0+*):

Diagram genealogiczny: Brak lat życia (wyłączone):

Lata życia:

Dokładne daty z życia:

Symbole zdarzeń *†x:

Miejsca zdarzeń:

Miejsca zamieszkania i pochówku:

Małżonkowie:

Daty i miejsca ślubów:

Identyfikatory:

Kontynuacja (wiele diagramów):

Jeśli podobają Ci się takie diagramy, Ty też możesz je mieć! Wystarczy skorzystać z bezpłatnej JSFamilii.


Do zapisu obrazków, oprócz samego skryptu JSFamilia, użyto przeglądarki internetowej Mozilla Firefox oraz jej rozszerzenia Screengrab (pobierz). Niektóre dane osobowe odręcznie wymazano z diagramów w związku z ochroną prywatności.
POWRÓT do strony głównej